Refibo

Nieuws en aankondigingen1
2
3
...
5
>

 • Waarom uw kapitaalvermindering in 2017?
  donderdag 05/10/2017 Update: 05/10/2017

  Eén van de maatregelen uit het zomerakkoord waar u als ondernemer gewoonweg van op de hoogte moet zijn, is deze genomen rond de kapitaalvermindering. Vanaf 2018 zal slechts een deel van het verminderde bedrag belastingvrij uit de vennootschap kunnen gehaald worden. Op het andere deel zal een roerende voorheffing van 30 % worden gerekend. Welke stappen zet u best nog in 2017? De kapitaalvermindering nu. Vandaag kan een kapitaalvermindering volledig belastingvrij gebeuren. U kan de gelden z…

 • Vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?
  woensdag 04/10/2017 Update: 04/10/2017

  Sommige werknemers nemen niet al hun wettelijke vakantiedagen op tegen het einde van het jaar. Kan u hen toestaan om deze dagen over te dragen naar het volgende jaar? Welke impact heeft dit op het vakantiegeld? Vakantiedagen. Bedienden en arbeiders hebben recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Het aantal dagen vakantie wordt bepaald door het aantal gewerkte dagen in het voorgaande dienstjaar. Voor voltijdse bedienden zijn dit minimum 20 vakantiedagen. Voor arbeiders gebeurt de berek…

 • Uw personenbelasting vergeten in juli?
  woensdag 04/10/2017 Update: 04/10/2017

  Wakker geschrokken? 13 juli 2017 is aan u voorbijgegaan en u bent uw personenbelasting vergeten indienen? Wat kan u nu nog doen? Hoe vermijdt u een boete en een belastingverhoging? Personenbelasting (PB).[1]. Als inwoner dient u eerst uw inkomen aan te geven via “deel 1” van het aangifteformulier. De overheid kan dan op haar beurt de individuele belasting hierop berekenen. Voor iedere inwoner dat eveneen…

 • Lenen bij uw vennootschap?
  woensdag 04/10/2017 Update: 04/10/2017

  U heeft een lening bij uw eigen vennootschap? Indien u hier geen of een te verwaarlozen rente op betaalt, geldt dit als voordeel van alle aard. Hoe vermijdt u extra kosten? Lenen bij uw bedrijf. Als bedrijfsleider kan u lenen bij uw onderneming. Indien u geen of slechts een te verwaarlozen rente op het ontleende bedrag betaalt, dan wordt de lening beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard (VAA). Voordeel van alle aard. Het (belastbaar) voordeel van alle aard is gelij…

 • Potpourri zorgt voor wijzigingen erfrecht
  donderdag 07/09/2017 Update: 07/09/2017

  Potpourri V is op 24 juli 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De wet is erop gericht de werking van justitie te verbeteren en de werklast bij de rechtbanken te verminderen. Bovendien worden de bestaande procedures vereenvoudigd, verduidelijkt, geharmoniseerd en afgestemd op recente EU-verdragen. Welke nieuwe regels zijn voor u ondertussen reeds in werking getreden? Nieuw. De nieuwe regels zorgen voor een grotere verantwoordelijkheid en een centralisatie bij de notaris in het…

 • Vermindering vennootschapsbelasting dankzij zomerakkoord
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  De keuze voor een vennootschap wordt gestimuleerd door het zomerakkoord van 26 juli 2017. De vennootschapsbelasting daalt in 2 fases: eerst in 2018, een tweede keer in 2020. Overweegt u de stap te zetten naar een vennootschap? Heet van de naald.

 • Wat als uw leverancier failliet gaat?
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  Uw leverancier gaat failliet, wat nu? Wordt u hier automatisch van op de hoogte gebracht? Hoe verwerkt u het verlies in uw boekhouding? Kan u het reeds betaalde btw-bedrag toch nog recupereren? Opzoeken faillissementen. Heeft u een grondig vermoeden dat er iets niet pluis is bij uw leverancier? Reageert uw leverancier reeds enige tijd niet meer op e-mails en telefoontjes? Om na te gaan of uw leverancier moeilijkheden ondervindt, kan u opzoeken of deze leverancier al dan niet in een staa…

 • Afschaffing beroepsbekwaamheid
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  Binnenkort kan iedereen eenvoudiger kapper, bakker of slager worden. Deze zomer besloot de Vlaamse Regering om de huidige verplichting om uw technische bekwaamheid in uw vak te bewijzen, af te schaffen. Of toch voor een groot aantal beroepen. Geldt de afschaffing voor uw gereglementeerd beroep? Volgen er nog afschaffingen van de bewijsverplichting voor andere gereglementeerde beroepen?  Vestigingswet. In België moet u als ondernemer om bepaalde beroepen uit te oefenen, bovenop de …

 • Goed doel gezocht
  woensdag 06/09/2017 Update: 06/09/2017

  REFIBO is op zoek naar lokale goede doelen om meer dan 500 meubels weg te schenken. De gebruikte meubels zijn in goede staat maar nemen te veel plaats in. Onder het motto "van een nood een deugd maken" is de zoektocht naar Gentse goede doelen, vzw's en andere organisaties gestart. De zomerperiode betekent voor heel wat bedrijven een rustige periode. Voor een gewaardeerde relatie van REFIBO die onbekend wenst te blijven, staat zomer 2017 in het licht van de grote zomerschoonmaak. In august…

 • Doktersbezoeken tijdens de werkuren, kan dat?
  woensdag 02/08/2017 Update: 02/08/2017

  Wordt uw werknemer plots ziek? Gaat hij naar de tandarts of de huidspecialist? Bent u als werkgever verplicht om doktersbezoeken tijdens de werkuren toe te staan en voor de afwezige uren te betalen? Afhankelijk van de situatie of de reden moet u dit als werkgever al dan niet verplicht toestaan. Ziek in de loop van de arbeidsdag.

1
2
3
...
5
>

ArchiefZoeken
Opgelet: via deze functie zoekt u uitsluitend in nieuwsartikelen.